Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 TŘÍDY

Základním principem vzdělávání je individuální přístup k žákům s cílem umožnit jim vzdělávat se podle svých schopností a možností.

Od září 2010 se vzdělávání uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální.

Obsah vzdělávacího programu zahrnuje nácvik sebeobsluhy, základy trivia (čtení, psaní, počty), věcné učení, komunikační dovednosti, tělesnou výchovu včetně speciální výuky plavání, hudební výchovu včetně muzikoterapie, individuální výuku na počítačích, výtvarnou výchovu a arteterapii a výchovu pracovní.

Při škole je zřízený tříletý přípravný stupeň, do kterého jsou zařazováni žáci s potřebou větší adaptace na školní výuku.

V přípravném stupni je kladen důraz na smyslovou a rozumovou výchovu, komunikační dovednosti a sebeobsluhu.

Tři třídy jsou zaměřené na výuku žáků s diagnózou autismus.


Pohled do tříd    -  třída A

                          -  třída  B

                          -  třída  C

                          -  třída  D

                          -  třída  E

                          - třída  M


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum