Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 

 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
Základní škola speciální - část Rooseveltova

Budova Základní školy speciální Rooseveltova v Praze 6 je umístěna ve velmi pěkném prostředí starého Bubenče v blízkosti Stromovky. Jedná se o vilu z roku 1908, která přes své netypické uspořádání velmi dobře slouží jako školní prostor již od roku 1982. Budova má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví. V budově je 6 tříd, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem a základní počítačovou technikou.

Jedna třída byla po dobu 5 let umístěna v budově Základní škole Emy Destinnové, v Českomalínské 35, Praha 6 v rámci skupinové integrace žáků. V červnu 2010 byl tento projekt  z prostorových a organizačních důvodů ukončen.

V současné době školu navštěvují žáci s mentálním postižením, s autismem, s vývojovými poruchami a dalšími specifickými poruchami učení.

Tři třídy jsou zaměřené na výuku žáků s diagnózou autismus.

Součástí objektu školy je velká zahrada o výměře 4300 m2, na které je vybudováno sportovní  hřiště s umělým povrchem. Žáci využívají zahradu každý den o přestávce, při hodinách tělesné výchovy a při odpoledních volnočasových aktivitách, starší žáci pracují na zahradě v rámci pracovního vyučování. Jednou týdně zde probíhá hipoterapie. V tomto školním roce byla zahrada vybavena novými herními prvky (houpačky, řetězový most, hrazda).

Škola má v pronájmu prostor od Městské části Praha 6 v suterénu činžovního domu ve Verdunské ulici. V tomto prostoru jsou zřízeny 2  dílny (keramická a výtvarná), které žáci hojně využívají v dopoledních i odpoledních hodinách.

Při škole vznikl divadelní soubor Přepestro , který  vystupuje při různých kulturních příležitostech a jedinečným způsobem tak zprostředkovává  činnost školy široké veřejnosti.

K životu školy patří nerozlučně různé obřady a slavnosti (Mikuláš, Vánoce, svátek Tří králů, masopust, zahradní slavnosti aj). Žáci vyjíždějí každoročně na školy v přírodě, škola dále pořádá týdenní zájezd na hory, ozdravný pobyt u moře a letní integrovaný tábor pro žáky a jejich sourozence.


  TŘÍDY

  DRUŽINA

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum