Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 

 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete 


 
O škole

  NÁZEV ŠKOLY - Základní škola speciální a Praktická škola

  FORMA - příspěvková organizace s právní subjektivitou

  ZŘIZOVATEL - Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2


Základní škola speciální a Praktická škola  Praha 6, Rooseveltova 8 vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vykonává činnost vzdělávací a výchovnou.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti.

Základními principy vzdělávání jsou individuální přístup k žákům, respekt k jejich jedinečnosti i k jejich specifickým problémům a důraz na maximální možné rozvinutí schopností a dovedností každého žáka.

 

Škola se skládá z těchto součástí: Základní škola speciální, Praktická škola dvouletá a Speciálně pedagogické centrum.           

 

Hlavní sídlo školy je  Rooseveltova 8, Praha 6, kde se nachází ředitelství, ekonomické oddělení a 6 tříd Základní školy speciální.. Další 4 třídy Základní školy speciální jsou umístěné v Alžírské ulici v Praze 6.

Posláním Základní školy speciální je poskytovat výchovu a vzdělávání žákům s mentálním postižením v rozsahu středního až těžkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu UČÍME SE PRO ŽIVOT. Školní docházka je desetiletá.Škola poskytuje základy vzdělání.

 

Praktická škola dvouletá - Lyceum sídlí  v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6.

Poskytuje vzdělání absolventům základních škol praktických a speciálních a žákům, kteří byli integrováni v běžných základních školách.

Posláním školy je  vést žáky k co největší samostatnosti v životě a připravit je na výkon různých pomocných profesí.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího  programu  LYCEUM - BRÁNA ŽVOTA.

Speciálně pedagogické centrum je umístěné v budově ZŠS a PŠ v Rooseveltově ulici a v budově Praktické školy dvouleté v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6.

Posláním SPC je především speciálně-pedagogická diagnostika, podpora dětí s poruchou autistického spektra v rodinách, mateřských, základních a speciálních školách, odborné vedení asistentů a pomoc učitelům začleňovaných žáků.


ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum