Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 

 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete 


 
O škole

  NÁZEV ŠKOLY - Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

  FORMA - příspěvková organizace s právní subjektivitou

  ZŘIZOVATEL - Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2


Základní škola speciální a Praktická škola  Praha 6, Rooseveltova 8

poskytuje základy vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola vykonává činnost vzdělávací a výchovnou.

Přijímá žáky s mentálním postižením v rozsahu středně těžkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení.


Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti.

Základními principy vzdělávání jsou individuální přístup k žákům, respekt k jejich jedinečnosti i k jejich specifickým problémům a důraz na maximální možné rozvinutí schopností a dovedností každého žáka.

 

Škola se skládá z těchto součástí:

Základní škola speciální

Praktická škola dvouletá - Lyceum

Speciálně pedagogické centrum Vertikála          

 

Základní škola speciální sídlí:

Rooseveltova 8, Praha 6 (ředitelství, ekonomické oddělení a 6 tříd Základní školy speciální)

Alžírská 1/647, Praha 6 (4 třídy Základní školy speciální)


Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu UČÍME SE PRO ŽIVOT.

Školní docházka je desetiletá.

 

Praktická škola dvouletá - Lyceum sídlí:

v ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6.

Poskytuje vzdělání absolventům základních škol praktických a základních škol speciálních

Posláním školy je  vést žáky k co největší samostatnosti v životě a připravit je na pracovní výkon různých pomocných profesí.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího  programu  LYCEUM - BRÁNA ŽVOTA.

 

Výchovně vzdělávací program školní družiny probíhá podle Výchovně vzdělávacího programu ŠD.
 

Speciálně pedagogické centrum Vertikála je umístěno v budově ZŠS a PŠ v Rooseveltově ulici a v budově Praktické školy dvouleté v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6.


Posláním SPC je především speciálně-pedagogická diagnostika, podpora dětí s poruchou autistického spektra v rodinách, mateřských, základních a speciálních školách, odborné vedení asistentů a pomoc učitelům začleňovaných žáků.


ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum