Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 

TŘÍDA  E

Třídu navštěvuje 6 žáků.


Výuka je zaměřena na komunikaci, která využívá alternativní formy, zvláště Makaton, dále na nácvik sebeobsluhy, rozvoj sociálních dovedností. Žáci si osvojují základy trivia, důraz je kladen na sociální čtení, nácvik psaní a rozvoj matematických představ. Žáci mají společné učení u tabule a individuální výuku se zaměřením na schopnost samostatné práce. Hodiny hudební výchovy jsou vedeny formou skupinového zpívání a muzikoterapie.


Zpět