Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
TŘÍDA   D

Třídní učitelka : Eva Plánková+ 1 pedagog

Třídu navštěvuje 7 chlapců ve věku 14 - 18 let.

Výuka je zaměřena na co největší samostatnost v zvládání zadaných úkolů, na porozumění a aktivní komunikaci a na upevnění sociálních dovedností. Zadané úkoly jsou přiměřené schopnostem jednotlivých žáků. Společná práce u tabule se střídá se samostatnou prací v lavicích.

Žáci chodí pravidelně cvičit do sokolovny, mají výuku plavání, pracovní činnosti probíhají v keramické a výtvarné dílně. Hodiny hudební výchovy jsou vedeny formou skupinového zpívání a muzikoterapie.

           


FOTOGALERIE


ZE ŽIVOTA TŘÍDY

Školní akce

Exkurze

Výjezdy


Zpět