Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
výročí vzniku školy
Základní škola speciální Rooseveltova byla založena v roce 1982 jako Pomocná škola v  Praze 6,
v roce 2007 si připomínáme 25 let její existence.

Škola sídlí na území MČ Prahy 6, od svého založení byla zaměřena na vzdělávání žáků s mentálním postižením, po revoluci (1989) pak také na vzdělávání žáků, kterým bylo znemožněno školní vzdělávání (zbaveni povinnosti školní docházky) a postupně byla výuka rozšiřována i pro žáky s těžkým mentálním postižením.


Za 25 let prošla škola velkou proměnou. Dnes poskytuje základy vzdělání žákům s různým typem a stupněm mentálního postižení a nabízí rozličné výukové programy a výchovné aktivity. Přípravný stupeň umožňuje dětem s těžším stupněm mentálního postižení připravit se na pravidelnou školní docházku, v nově zrekonstruovaném pracovišti se mohou vzdělávat i žáci s těžkým pohybovým postižením.


Během celého roku 2007 probíhaly různé slavnosti a setkání, na kterých byl presentován současný stav i zajímavá historie, byl zprostředkován zpětný pohled na události a vývoj školy a byly představeny současné možnosti vzdělávání a výchovy žáků s postižením.


Akce k výročí - chronologicky:
* Otevření nově rekonstruovaného detašovaného pracoviště v Alžírské (rozšíření o rehabilitační třídu) únor
* Vystoupení v Dejvickém divadle v tradičním pořadu „Podívejte, co umíme“ duben
* Presentace školy formou panelové výstavy na ÚMČ Praha 6 (fotodokumentace a práce žáků školy) květen
* Novinové články v obvodním periodiku Šestka a MF Dnes - květen, červen
* Zahradní slavnostčerven
* Vytvoření filmu o škole - říjen
* Vytvoření pamětní fotografie - listopad
* Koncert na schodech – slavnostní ukončení roku výročí (koncert v budově školy) -  prosinec
* Představení sborníku o škole, vydaného k příležitosti výročí, který shrnuje čtvrtstoletí existence školy -

   - prosinec 


 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum