Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 AUTISTICKÉ TŘÍDY

AUTISTICKÉ TŘÍDY
Dvě autistické třídy jsou určeny pro děti mladšího školního věku (6-10 let.) Slouží jako příprava na další vzdělávání v kmenové Základní škole speciální. Tyto třídy navštěvují žáci s autismem a jinými pervazivními vývojovými poruchami v kombinaci s mentálním postižením, epilepsií či smyslovými vadami.
Našim cílem je dát dětem dobrý základ pro postup do dalších tříd v hlavní budově školy i pro budoucí život. Proto se zaměřujeme především na rozvoj komunikačních schopností, sociální adaptability, sebeobslužných dovedností, trénování kognitivních a perceptivních funkcí, jemné i hrubé motoriky. To vše s velkým důrazem na samostatnost.
Práce v autistických třídách probíhá dle zásad strukturovaného vyučování, což obnáší fyzickou organizaci prostoru, časový plán a vizuální strukturalizaci. Tento systém je pro děti přehledný a díky tomu dobře srozumitelný.


 

Hlavní metody práce v autistických třídách

 

Pohled do tříd   -  třída G

                          -  třída H


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum