Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 

REHABILITAČNÍ TŘÍDA R2

Třídní učitelka: Hana Karásková

7 žáků - 5 chlapců, 2 dívky

     

 V rehabilitační třídě R2 se nyní učí 6 žáků ve věkovém rozmezí 8 až 18 let. Jedná se o děti s těžším mentálním postižením a kombinovaným postižením (na podkladě mozkové obrny, vzácných genetických onemocnění či s poruchou autistického spektra). Pracují s nimi dva vychovatelé a jeden speciální pedagog.

Při výuce se zaměřujeme hlavně na rozvoj komunikačních, sociálních a sebeobslužných dovedností. Dětí se učí v kratších výukových úsecích, pravidelně střídají řízené činnosti s relaxací, polohováním či volnou hrou. Do každodenních činností je zařazováno individuální i skupinové učení. Pracujeme podle metod strukturovaného učení s maximální vizuální podporou. K nácviku komunikačních dovedností využíváme formy AAK a VOKSu. Žáci třídy se dorozumívají převážně neverbálně - pomocí kartiček s fotografiemi, obrázkovými symboly, případně doplněnými znaky Makatonu. Do individuálních rozvrhů žáků jsou zařazovány celkové bazálně stimulační masáže,  míčkování. Děti mají možnost pravidelně relaxovat ve vířivé vaně. V multisenzorické místnosti se snažíme děti povzbuzovat prostřednictvím smyslů. Využíváme reprodukované hudby, rytmických přírodních nástrojů či prostřednictvím zrakových harmonizační lůžko (rezonanční kolébka).

VSTUPTE DO TŘÍDY


Zpět