Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 

 

REHABILITAČNÍ TŘÍDA  R1

Třídní učitelka: Alena Matysová

6 chlapců, 3 dívky

věk 7 - 17 let


Rehabilitační třída R1 je umístěna v denním stacionáři DAR , ve školním roce 2015/16  je do ní zapsáno 9 žáků ve věku od 7 do 17 let – 3 dívky, 6 chlapců.

Se žáky pracujeme převážně individuálně. Snažíme se o rozvoj rozumových schopností, smyslového vnímání, komunikačních dovedností, pracujeme s prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní komunikace, oblíbenými  aktivitami  jsou míčkování a masáže, dle pokynů fyzioterapeutek protahujeme a uvolňujeme jednotlivé části těla. Do výuky zařazujeme i skupinové aktivity – společné cvičení, výtvarné tvoření, zpívání, čtení a dramatizace pohádek, muzikoterapie ve snoezelenu. Na skupinových aktivitách se podílejí i speciální pedagožky stacionáře Dar. Veškeré aktivity žáci vykonávají s fyzickým vedením. Dění ve třídě neustále komentujeme.

Každý žák má vypracovaný svůj individuální výchovně vzdělávací plán, výuka probíhá ve dvou menších skupinách, na dvou odděleních stacionáře. Do programu v rehabilitační třídě patří také komplexní rehabilitace - individuální fyzioterapie, vodoléčba, hipoterapie a canisterapie, tyto aktivity zajišťuje stacionář. Každý žák má svou klíčovou pracovnici – zaměstnankyni stacionáře, která s třídní učitelkou spolupracuje.

 


POHLED  DO  TŘÍDY