Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 

 

TŘÍDA  R1

Třídu navštěvuje 9 žáků.


Rehabilitační třída R1 je umístěna v denním stacionáři DAR. Ve školním roce 2023/24 je v ní zapsáno 9 žáků (6 chlapců, 3 dívky), zařazeni jsou v 1. – 10. ročníku. Se žáky pracujeme převážně individuálně. Zaměřujeme se zejména na rozvoj rozumových schopností, smyslového vnímání, komunikačních dovedností, pracujeme s prvky bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní komunikace. Oblíbenými aktivitami jsou míčkování a masáže, dle pokynů fyzioterapeutek protahujeme a uvolňujeme jednotlivé části těla, dbáme na správnou polohu těla při řízených činnostech i při odpočinku. Do výuky zařazujeme i skupinové aktivity – společné cvičení, výtvarné tvoření, zpívání s kytarou, čtení na pokračování spojené se smyslovou výchovou, muzikoterapii ve snoezelenu. Skupinových aktivit se účastní také jedna žákyně třídy R2 (i ona je klientkou stacionáře) a podílejí se na nich i speciální pedagožka stacionáře Dar a třídní učitelka ze třídy R2. Většinu aktivit žáci vykonávají s fyzickým vedením. Dění ve třídě neustále komentujeme. Výuka probíhá ve dvou menších skupinách, na dvou odděleních stacionáře. Do programu v rehabilitační třídě patří také komplexní rehabilitace - individuální fyzioterapie, vodoléčba, hipoterapie. Tyto aktivity zajišťuje stacionář. Každý žák má svou klíčovou pracovnici – zaměstnankyni stacionáře, která s třídní učitelkou úzce spolupracuje.


Zpět