Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Občanské sdružení

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 

TŘÍDA  G

Třídu navštěvuje 7 žáků.


Naším cílem je všestranný rozvoj dětí, přičemž se nejvíc snažíme rozvíjet  komunikační schopnosti ( mluvenou řeč i alternativní formy komunikace jako jsou komunikační obrázky, piktogramy, knihy), sebeobslužné dovednosti (oblékání, hygienické návyky, stravování) a schopnost zvládat nejrůznější sociální situace.

Rozvíjíme především komunikaci protože si „chceme něco sdělit“, o něco si „říct“, něco „potřebujeme“ a chceme „povídat, sdělovat“.

Rozvíjíme samostatnost, protože je důležité, aby si dítě bylo schopno obstarat co potřebuje a chce.

Rozvíjíme zvládnutí různých sociálních dovedností,  protože každý jsme součástí určité společenské skupiny, „svět není tak zlý jak vypadá“

Rozvíjíme oblast rozumových schopností dle každé individuality dítěte.

Povídáme si s rodiči.


 Zpět