Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
z.s. STROM

S detašovaným pracovištěm úzce spolupracuje zapsaný spolek STROM.
Posláním zapsaného spolku Strom je napomáhat realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí s postižením a vytvářet podmínky pro integraci těchto dětí do společnosti. Činnost sdružení je úzce spojena s potřebami a aktivitami autistických a rehabilitačních tříd Základní školy speciální Rooseveltova, dislokovaných v Alžírské ulici 647 v Praze 6. Tyto třídy navštěvují děti s autismem, mentálním postižením a kombinovanými vadami. Sdružení Strom vzniklo v roce 1992.
Činnost zapsaného spolku Strom lze rozdělit na dvě oblasti: interní (aktivity, zaměřené směrem k dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodičům) a externí (pravidelně pořádané otevřené akce směrem k veřejnosti, jejichž účelem je podnítit vzájemné kontakty mezi dětmi se závažným zdravotním postižením a většinovou společností a zlepšit informovanost o dané problematice.)
Struktura činnosti:
1. Finanční podpora
* rodičů dětí s postižením (finanční příspěvky na školy v přírodě, výlety, plavání, canisterapii)
* tříd Základní školy speciální (speciální pomůcky, vybavení, spotřební materiál, výtvarné potřeby)
2. Organizační podpora
* mimoškolní aktivity pro děti s postižením (canisterapie, respitní pobyt v přírodě)
3. Informační aktivity
* knihovna odborné literatury
* otevřené prezentační akce – benefiční večery, výstavy výtvarných prací, spolupráce s třídami v Alžírské na dni otevřených dveří.


Kontakt Strom, z.s.

                  Rooseveltova 169/8

                  160 00 Praha 6 - Bubeneč

                  Kontaktní adresa: Alžírská 647/1, 160 00 Praha 6
                 

                  Tel:  220 610 752
                        
                  www.strom-alzir.webnode.cz

                  IČO: 48134813
                 Č.Ú.:  2300563920/2010


Statutární orgán - výbor

předseda výboru : Mgr. Kamila Holubcová

Jednatel výboru spolku: Bc. Kamila Sedláčková

Člen výboru: Jana Najčová

 


Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva  za rok.2009