Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
NA DLANI,z.s.

Účelem NA DLANI, z.s. je podpora optimálního rozvoje dětí se zdravotním postižením, jež jsou žáci Základní školy speciální a Praktické školy, Praha 6, Rooseveltova 8, zlepšování podmínek pro jejich vzdělávání, vytváření podmínek pro integraci a poskytování sociální výpomoci rodinám těchto žáků.


Aktivity NA DLANI, z.s.

 - vyhledávání a zpracování grantů
 - oslovování sponzorů a spolupráce s nimi
 - vzdělávací aktivity
 - sociální výpomoci
 - pořizování učebních pomůcek a údržba školy
 - volnočasové aktivity
 - veřejné a školní akce
 - prezentace spolku a školy


Kontakt :  NA DLANI, z.s.

                  Rooseveltova 169/8 ,

                 160 00 Praha 6 - Bubeneč

                  Tel. : 224 322 147

                  IČ : 492 76 441

                  Č.Ú : 164262349/0800


Výbor předseda – Jana Švejdová

             jednatel – Mgr. Marie Harantová

             člen - Renata Uhrová                                                      


Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem dárcům, sponzorům, dobrovolníkům a ostatním příznivcům, kteří podporují činnost našeho spolku.

Jsme vděční za finanční prostředky v jakékoliv výši i ostatní obětavou pomoc.


SPONZOŘI A DÁRCI

 

Úřady a instituce, firmy, nadace  
AGAU TRADE s. r. o. reprografické služby
AmRest Coffe s. r. o. výtěžek z prodeje nápojů na Hanspaulském festivalu
Anywhere s. r. o. finanční dar na podporu zajištění Benefičního koncertu
Anywhere s.r.o. finanční dar na hipoterapii
Anywhere s.r.o. fin. dar 20.000,- Kč (r.2017)
BAOBAB - péče o zeleň s.r.o. finanční dar 5 000 Kč, doprava  materiálu na koncert a nafuk. hradu , r. 2017
Bianchi & Partners s. r. o. finanční dar
Citibank Europe plc, organizační složka finanční dar na dopravu na hory, na plavání
CrossTech Bohemia s. r. o. finanční dar
Daruma Praha, knihařský ateliér knihařské služby
Dejvické divadlo poskytnutí prostor na vystoupení žáků školy, anonymní fin. dar  8.400,- Kč
ETELA,o.p.s finanční dar 25.000,- Kč,r. 2017
Euroffice Praha – Brusel, a. s. finanční dar
Farnost sv. Vojtěcha finanční dar
Filharmonie Hradec Králové o.p.s. benefiční koncert, r. 2017
Finders production s. r. o. finanční dar
IN CATERING s r.o. gastroslužby - Zahradní slavnosti 2016,2017
INTERCATERING s. r. o.

gastroslužby - Zahradní slavnosti 2013,2014,2015

oprava zahradního altánu, IPad

JAD Productions s. r. o. vizuální obrazy k představení Malý princ
Kampos s. r. o. finanční dar 10.000,- Kč
Light Q s.r.o. sleva na tisk fotografií
Linhart spol. s.r.o. prolézačka Paraván
M & P Copier, Praha 6 kopie a tisk materiálů a fotografií, v r. 2017 tisk pozvánek a plakátů
Mountain of Fire and Miracles Ministries o. z finanční dar
Nadace Charty 77 finanční dar na zakoupení a instalaci kuchyně v keramické dílně
Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota finanční dar - na vzdělávací kurzy a nákup didaktických pomůcek
Nadační fond Šestý smysl finanční dar na zimní ozdravný pobyt
Nadační fond Mi Mundo finanční dar - na nákup zahradních prvků
Regata Čechy, a. s. zajištění dopravy na tábor
Řízení letového provozu ČR s. p. finanční dar, v r.2017   45.000,- Kč
Služba „Ohnivá hora a zázraky“ o. s. finanční dar
SPMP v ČR o. s. finanční dar
Střední škola při velvyslanectví Ruské federace v České republice pronájem sálu
Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK sleva na pronájem kostela

Úřad městské části  Praha 6      

finanční zajištění Benefičního koncertu

Zahradnické centrum Chládek vánoční stromek
ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek výtěžek z Hanspaulského festivalu, fin. dar 19.430,- Kč (r.2017)
   
Jednotlivci:  
Anonymní dárci na akci Benefiční koncert na tábor finanční dary
Mgr. Radmila Bémová  věcný dar - židle do Lycea
Mgr. Kateřina Benešová finanční dar
Ing. Tomáš Bernát finanční dar
Ing. Pavel Bratinka  finanční dar
Ing. Vít Grec  finanční dar
Mgr. Kateřina Grünwaldová (Benešová) finanční dar
Mgr. Kateřina Grünwaldová finanční dar 4.500,- Kč, r. 2017
Mgr. Marie Harantová  finanční dar, shánění sponzorů

Andrea Hercíková

finanční dar
Ing. Jiří Hodina  finanční dar
Mgr. Tereza Hodinová finanční dar
Mgr. Kamila Holubcová finanční dar
Libuše Jordanová  finanční dar
Libuše Jordanová finanční dar 1.000,- Kč, r. 2017
Vladimír Jůn  finanční dar
Mgr. Jan Kouřil  finanční dar
Mgr. Zuzana Moravcová finanční dar
Mgr. Zuzana Moravcová mikrofon pro kapelu, r.2017
Alexander Nagy finanční dar
Kamil Obluk, BSc. finanční dar
MUDr. Jitka Obluková  finanční dar
Mgr. Zlatko Olšiak finanční dar
Ing. Pavel Padevět finanční dar
Luboš Pánek finanční dar
Luboš Pánek finanční dar 15 000 Kč, r. 2017
Bohumil Prudil  finanční dar
Filip Šabat finanční dar
Renata Uhrová  finanční dar
Filip Šabat finanční dar 5 000 Kč,  r.  2017
Ing. Jitka Pokorná finanční dar 2.000,- Kč, r.2017
Ladislav Šenkyřík fin.dar 4.000,- Kč
Výtěžek z benef. koncertu na tábor fin. dar 5.000,- Kč
Výtěžek z benef.odpoledne na tábor fin. dar 7.279,-Kč
Ondřej Spálenka fin. dar 5.000,- Kč
   
   
Dobrovolnická pomoc:  
Jaromír a Markéta Byrtusovi pořízení Ipadů pro žáky
Lukáš Dobrodínský + Vít Homér uspořádání koncertu pro žáky školy
Gabriela Drábková šití kostýmů pro divadelní soubor Pestro
Ondřej Hejma vystoupení na Zahradní slavnosti
Iveta Krouzová šití kostýmů pro divadelní soubor Pestro
Šárka Nováková pečení perníčků
Marie Nutilová pomůcky pro žáky
Ing. Bohuslav Pecháček zajištění dopravy na tábor
Eva Pecháčková pomoc se změnou sdružení na zapsaný spolek
Pavel Rosa montáž kuchyňské linky, práce na kulisách pro soubor Pestro
Viktor a Olga Suchých tisk materiálů
Jana Švejdová  administrativní práce
Mgr.Věra Radová správa webu

 

Granty, dotace

 

 

Úřad městské části Praha 6

"Integrovaný letní tábor Buková 2013"                            dotace 30.000,- Kč

2013

Úřad městské části Praha 6

"Divadelní soubor Přepestro v roce 2013"                     dotace 10.000,- Kč

2013

Úřad městské části Praha 6

"Integrovaný letní tábor Buková 2014"                           dotace 20.000,- Kč

2014

Úřad městské části Praha 6

"Školní kapela Šumařinka"                                                   dotace   8.000,- Kč

2015

Úřad městské části Praha 6

"V Dejvickém divadle po XIV"                                            dotace 15.000,- Kč

2015

Úřad městské části Praha 6

"Benefiční koncert v kostele sv. Šimona a Judy"        dotace 17.500,- Kč

2016

Úřad městské části Praha 6 "Integrovaný letní tábor Buková 2016"                           dotace 20.000,- Kč 2016
Úřad městské části Praha 6 "Benefiční koncert v kostele sv. Šimona a Judy" dotace 10.000,- Kč 2017

Úřad městské části Praha 6

"Integrovaný letní tábor Buková 2017" dotace 20.600,- Kč

2017

Úřad městské části Praha 6 projekt „Oslavy 35. výročí ZŠ speciální Rooseveltova 2017“ dotace  24.660,- Kč 2017

 


Výroční zpráva za rok 2017 + fotodokumentace

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015  + fotodokumentace

Výroční zpráva za rok 2014fotodokumentace

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2007