Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 
 TŘÍDY PRO DĚTI S TĚŽKÝM KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Třída R2 je umístěna v nově zrekonstruovaných prostorách budovy, třída R1 je včleněna do sousedního objektu  Dětského rehabilitačního stacionáře.
Obě třídy navštěvují děti se závažným postižením (v kombinaci s DMO, smyslovými vadami, epilepsií…). Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího plánu Učíme se pro život -2 část a zahrnuje rozumovou, smyslovou, výtvarnou, hudební a rehabilitační tělesnou výchovu. Cílem je osvojení některých elementárních dovedností a návyků, které žákům umožní získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou formu komunikace s jejich okolím a napomáhají rozvoji jejich motoriky. Děti, zařazené do rehabilitačních tříd, k nám chodí po celou dobu povinné desetileté školní docházky, nepřecházejí dále do hlavní budovy školy.
 


Pohled do třídtřída R1

                       -  třída R2


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum