Aktuality

Fotogalerie

Třídy

Zapsané spolky

Dokumenty

Odkazy O škole 


 ZŠS − část Rooseveltova 


 ZŠS − část Alžírská 


 Lyceum 


 SPC 


 Kontakty 


Kde nás najdete


 

 SNOEZELEN

Dalším obohacením a zkvalitněním péče o naše děti je nově zbudovaná relaxačně stimulační místnost: Snoezelen.
Tuto místnost využívají děti naší školy spolu s dětmi z rehabilitačního stacionáře Dar. Obě skupiny dětí se pravidelně střídají.
Koncepce využití možností činností nabízí kombinaci hudby, světelných efektů, jemných vibrací, pomůcek pro stimulaci i aromaterapii.
Při terapii se využívá všech lidských smyslů: vnímání světla, vůně, pocitů, šumů a chutí.
Hlavní princip metody – vytvoření prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru, smyslové podněty, a které osobu stimuluje. Podstatou je kontakt mezi dvěma nebo více lidmi, kteří spolu do místnosti vstupují (dítě, terapeut, popř. rodič), vzájemné pochopení, přijetí.
Funkce snoezelenu je relaxační (uvolnění, klid, „nic se nemusí“, „vše je dovoleno“, pocit pohody), poznávací (smyslová stimulace, motivace k pohybu, přemisťování se, objevování), interakční (touha sám ovlivnit akci, něco zapnout, změnit).
Účinky metody: uvolnění, odbourání stresu a napětí, snížení neklidu, agresivních projevů, hyperaktivity, poznávání nového, rozvoj smyslového vnímání, navázání a prohlubování vztahů mezi dítětem a profesionálem, popřípadě rodičem, zvýšení zájmu o okolí
Místnost je speciálně vybavena: vibrační lůžko, speciální barevná světla, zářivky, koule, bublinkové válce, světelné hadice, pohybující se světelné efekty, disko koule, projektory, aromalampa + vonné oleje, zrcadlová stěna, předměty na rozvoj hmatu -- předměty různých povrchů a materiálů, předměty denní potřeby, hračky, hudební nástroje, Orffovy nástroje, ozvučené hračky, reprodukovaná hudba.


Zpět

 

ZŠS - část Rooseveltova


ZŠS - část Alžírská


Praktická škola - Lyceum